Er det bedst for mit barn at være i en lille eller i en stor institution?

Er det bedst for mit barn at være i en lille eller i en stor institution?

 

Af Kjeld Rasmussen, leder af Dansk Pædagogisk Forum og redaktør af det pædagogiske tidsskrift 0-14

 

Det kan man have mange meninger om, men det reelle svar lige nu (aug. 2014) er: Det véd vi ikke, for der er stort set ingen nutidige undersøgelser om det.

  • A. Nogle vil mene, at småt er godt, fordi barnet får et mere overskueligt miljø og dermed nemmere kan orientere sig og ikke skal forholde sig til alt for mange andre børn og voksne.
  • B. Andre vil mene, at stort er godt, fordi der så netop bliver flere voksne med mange og forskellige kompetencer, så børnene kan få flere, alsidige tilbud om aktiviteter.
  • C. Andre igen vil mene, at sandheden ligger midt imellem. At man nok kan have store institutioner, men at der skal være gode muligheder for i bestemte perioder og med bestemte aktiviteter at dele børnene op i mindre grupper. At man altså får fordelene ved både den lille og den store enhed på én gang. Men nogle fagfolk vil indvende, at der i denne model stadig vil være mange tidspunkter, hvor der er (for) mange andre børn og voksne at forholde sig til.

Den faktiske udvikling de seneste år i Danmark har været en bevægelse mod større institutioner; den største indtil nu har 300 børn og mange har 100 og et eller andet eller 200 og et eller andet. Dette er et radikalt brud med udviklingen indtil for 5-10 år siden, hvor der var mange institutioner med 30, 40, 50 børn og hvor en institution med 60-70 børn blev anset for at være ’stor’.

Udviklingen har samtidig entydigt peget mod flere og større aldersintegrerede institutioner (0-6 år), hvorimod ’rene’ som regel små vuggestuer og børnehaver falder i antal. Er det en fordel? Det ved vi faktisk heller ikke.

Hertil kommer, at man mange steder laver såkaldte ’Områdeinstitutioner’, hvor 4-6 institutioner lægges sammen; ganske vist fortsætter de enkelte institutioner normalt som delvist selvstændige enheder, men de er dog integreret i et større netværk, kan man sige.

Med alle de bevægelser i institutionstyper og størrelser, er det besynderligt, at vi må konstatere, at man aldrig har lavet egentlige undersøgelser over organiseringens og størrelsens betydning. Dét er der meget brug for!

Til forældre der står overfor lige nu at skulle vælge institution til deres barn, må man derfor sige: Vi har ikke nogen håndfast viden om, hvad der betyder mest, så I må indtil videre nøjes med at tage nogle andre udgangspunkter:

 

  1. 1. Kig godt på jeres barn der snart skal i daginstitution: Ligner det et barn, som har meget brug for små enheder, eller er det lige nu robust nok til at tackle de store enheder? Det handler om barnets størrelse, psykiske robusthed, om det er god til at omgås mange mennesker, og den slags.
  2. 2. Hvilke institutioner kan I overhovedet vælge mellem?
  3. 3. Uanset om de er store eller små: Hvordan virker den fysiske indretning på jer? – (u)overskuelig, gode/ikke-gode muligheder for ’små enheder’, imødekommende personale, etc.
  4. 4. De pædagogiske læreplaner i institutionen – tiltaler de jer mere eller mindre?
  5. 5. Praktiske hensyn som beliggenhed, afstand fra hjemmet, mange venner fra nabolaget?
  6. 6. Og tal gerne med forældre I kender om deres erfaringer med de pågældende institutioner

Men forhåbentlig kommer der snart nogle ordentlige undersøgelser af, hvad institutionens størrelse og organisering gør ved barnet. Og så kan du straks læse resultaterne på denne hjemmeside!

 

Med venlig hilsen, Kjeld Rasmussen

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.