Tag stress-temperaturen i familien

Tag stress-temperaturen i familien

Har I som familie tid til hinanden, eller er der brug for at sænke tempoet? Find ud af det ved at tale med dit barn og bliv inspireret til at skabe mere rum for nærvær, hvis der er brug for det.

Det kan du gøre – tal med dit barn
• Sæt dig ned og tal med dit barn om, hvordan han eller hun oplever jeres hverdag. Åbningsspørgsmålet kunne være: Der er mange børn, der siger til BørneTelefonen, at deres forældre har for travlt og ikke har tid nok til børnene. Hvordan synes du egentlig, det er hjemme hos os?
• Vær åben over for barnets svar og lad være med at sige barnet imod – også selvom det måske gør lidt ondt på dig som forælder. Husk, at det er barnets oplevelse af, hvad der sker.
• Spørg ind til en situation, hvor barnet sidst har oplevet, at I som forældre havde god tid. Hvad ville barnet ønske, der var mere tid til?
• Spørg barnet: Hvis du skulle bestemme over de voksne: Hvad skulle de voksne så holde op med at bruge tid på? Hvad skulle de bruge mere tid på?
• Brug samtalen med dit barn til at tænke over, om der er noget, du eller I som familie kan gøre på en anden måde, så der bliver mere tid til børnene.
 

Lidt inspiration – skab mere rum for nærvær
• Tænk over, om du kan tilrettelægge det huslige arbejde bedre: Køb fx stort ind en gang om ugen eller på nettet om aftenen, når børnene er puttet.
• Skab rutiner for nærvær inden puttetid, hvor ipads og mobiler er lagt væk, og hvor I sætter jer sammen og fx læser en bog eller spiller et spil. Det vigtigste er, at barnet mærker 100 % opmærksomhed.
• Overvej antallet af fritidsaktiviteter, I hver især går til. Tænk over om den tid, du bruger på egne fritidsaktiviteter er godt givet ud, eller om tiden ville være brugt bedre på børnene.
• Inddrag børnene i det fælles samvær, fx i weekenderne. Hvad vil de gerne sammen med dig som forælder?
• Tag et kalender-tjek med jævne mellemrum og overvej, hvordan I skaber luft i fx weekenderne. Hvis der er behov for det, så meld afbud til ting, OGSÅ selv om tante Oda bliver skuffet over, at I ikke dukker op til hendes 60 års fødselsdag.
• Tænk over, om der er grund til at skære ned på jeres online-tilstedeværelse uden for arbejdstid.
 
(Fra Børns Vilkår, Nyhedsarkiv, August 2014)

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.