iPad som middel til værdifuld læring

 

iPad som middel til værdiful læring

Af Søren Gundelach, cand.pæd.pæd, chefkonsulent UdviklingsForum

 

sg

 

L1050400

 
iPad – et pædagogisk supplement
Af Søren Gundelach, UdviklingsForum, forfatter til arbejdshæftet ”I gang med iPad – et pædagogisk redskab”, børnehavepædagog, cand.pæd.pæd.
Der er mange fordele ved at anvende iPad som pædagogisk redskab. iPaden kan fremme børnenes leg, læring, trivsel og udvikling. Den enkle opsætning, trykfølsomme skærm og bærbare format gør, at man let og intuitivt tager den til sig. Der er en stærk vækst i udbuddet af apps og programmer. Mange er fagligt relevante, men der er desværre endnu flere, der ikke er det.
Der er en risiko for, at der i dagtilbuddet er en kultur, hvor iPaden kun bliver brugt som et pause- og underholdningsredskab. Børn skal ikke blot være tilskuere og forbrugere. Børn skal også tage fotos og optage video, lave digitalt dukketeater, producere egne e-bøger, lave små film og meget andet.

Legende opdagelse
Når vi siger, at børn ”bare” spiller iPad, så er de i virkeligheden på en legende opdagelse, hvor de lærer, eksperimenterer og udvikler deres leg og legekultur i fællesskab med andre børn. Det er en myte, at digitale medier isolerer børnene fra hinanden. Forskning viser, at børn anvender computerspil i deres fællesskaber, hvor de leger sammen, sammenligner sig med hinanden . Men de voksne skal sætte rammer for børnenes brug af iPad. Ingen børn skal sidde for lang tid ad gangen – heller ikke med en iPad.
Pædagogen som digital frontløber

Selvom børnene er digitale indfødte, er de ikke ”digitale genier” . Børn leger glade og gerne i fællesskaber omkring et spil på iPaden, og de voksnes opgave er at opmuntre, vejlede og guide børnene – også de børn som af sig selv ikke opsøger leg med digitale medier. Børnene har behov for, at den voksne folder iPadens muligheder ud, så børnene ikke ’bevidstløst’ blot spiller de samme spil igen og igen og igen. iPad har mange flere muligheder end ”bare” at spille: børn og voksne kan sammen lave egne fotocollager, lave egne bøger, producere egne film, læse e-bøger, lægge puslespil, spille musik, se film og meget andet.
Start simpelt, slip udstyret fri og giv tid

Det en god idé i første omgang at droppe spillene og i stedet hente nogle apps, hvor man kan producere noget og eller lave nogle historier sammen med børnene. Start for eksempel med at børnene tager fotos og video. Er man på tur, og børnene tager billeder undervejs, kan man efterfølgende se, hvad børnene har lagt mærke til på turen. Dette giver igen mulighed for ”at genopleve” turen ved efterfølgende samtaler. Kameraet kan også optage video og de fleste børn synes, det er rigtigt sjovt at se sig selv.
De voksne skal hen ad vejen turde slippe iPaden og lade børnene styre. Børnene har brug for selv at sidde med iPaden for at få noget ud af det. Den voksne skal holde sig på afstand – tæt på – så børnene kan få den hjælp og støtte, de har behov for.
Når børn leger med iPad, går de så glip af rigtig kontakt til andre?
Hvis børn tilbringer for meget tid med en iPad, kan det så skade barnets evne til at være til stede og aflæse andre mennesker? Kan børns overdrevne brug af iPad svække deres evne til at opfatte, hvad andre mennesker tænker og føler? Vigtige spørgsmål som vi ikke præcist kender svarene på, men det siger sig selv, at børn ikke må isolere sig bag skærmen. Men det er stærkt overvurderet, at dette normalt sker i dagtilbuddet. Der er tværtimod mange eksempler på, at leg med iPad medvirker til at børn skaber nye relationer, når de sidder ved siden af hinanden og spiller.
Hvis børn får lov, spiller de så iPad hele tiden?

Nogle dagtilbud har gjort den erfaring, at det er en dårlig idé at lave stramme tidsbegrænsninger for børns leg med iPad. Børnene skal have mulighed for fordybelse og for at ”lege færdig”. De voksne skal selvfølgelig sætte rammer op for børnene om, hvornår man ikke bruger iPaden. De børn, der har vanskeligt ved at slippe iPaden, skal man hjælpe på vej. Dette gælder jo også i mange andre af hverdagens sammenhænge. For eksempel når der er frokost, skal børnene lige lege færdig, inden de sætter sig til bordet.
Medvirker iPad til fedme og manglende motion?

iPaden får nogle gange skyld for fedme og manglende motion. Leg og anden brug af iPad indebærer ofte, at børnene sidder stille i lang tid, og at de udfører monotone og ikke særligt ergonomisk korrekte bevægelser med nakken bøjet over skærmen. Det er desværre lidt for almindeligt, at børn sidder med iPaden ved et bord eller i en sofa. Det er et generelt problem, at nogle børn sidder for meget på stole ved borde, og at puderum er nedlagt til fordel for arbejde med stillesiddende skoleforberedelse. Men at kæde dette snævert sammen med brug af iPad er en forsimpling af et overordnet problem. Problemet er, at for mange børn – og voksne – generelt sidder stille for længe og er i dårlig form. iPaden kan fint bruges til bevægelseslege, og kan tages med på tur o.m.a.
Nye medier er (altid) farlige

Debatten er naturligvis et udtryk for skepsis over for, hvad iPaden kan risikere at gøre ved børns liv, og det skal naturligvis tage seriøst. Men erfaringen er, at nye medier efter en kortere eller længere periode bliver en normal del af et nyt medielandskab. Her er nogle få eksempler: Da bogtrykkerkunsten i 1500-1600-tallet gjorde det muligt for den brede befolkning at tilegne sig viden, der udfordrede kirkens magt, satte nogle magthavere ild til bibliotekerne, fordi viden var ugudelig og farlig for almindelige mennesker. I det 19. århundrede var der stadig mange steder en skepsis over for bøger og læsning – især hvis fattigfolk gav sig til at læse andet end bibelen.
Bare gå i gang

Prøv jer frem med forskellige apps der kan bruges til noget forskelligt. Nedenfor er der den opdeling på 10 forskellige slags apps, som er beskrevet i arbejdshæftet ”I gang med iPad – et pædagogisk redskab”. Opdelingen er foretaget for overskuelighedens skyld, så man kan have et fælles sprog.

• Kamera, foto og film
• Musikafspiller
• Søgemaskinen Google
• Kreative, produktive apps
• Legespil
• Læringsspil
• Spilleglæde og gaming
• Tegning, maling
• eBøger og iBøger
• Film

Se mere i arbejdshæftet ”I gang med iPad – et pædagogisk redskab” og på www.lege-apps.dk

Søren Gundelach er børnehavepædagog og cand.pæd.pæd. Han arbejder med kurser, projekter m.v. i forhold til digitale medier i pædagogikken. Han e redaktør af www.lege-apps.dk Kan kontaktes på sg@udviklingsforum.dk telefon 21 28 76 46.

 

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.