Små børn skal ikke gå i skole – pædagoger

Små børn skal ikke gå i skole

 

David Whitebread , Cambridge-forsker fra ”Faculty of Education”:

 

I England begynder formel skolegang, og hermed den formelle undervisning i læsning og matematik, når børn er fire år.

Et nyligt brev, underskrevet af omkring 130 uddannelseseksperter, herunder jeg selv, offentliggjort i Daily Telegraph (11 september 2013), slår til lyd for en udvidelse af uformelle, lege-baserede førskoleaktiviteter og en udsættelse af starten på ​​formel skolegang i England, således at den aktuelle, effektive start bliver i syvårsalderen (på linje med en række andre europæiske lande, der i øjeblikket har højere niveauer af akademisk præstation og børns trivsel).

 

Det følgende er en kort gennemgang af relevant forskning, som i overvældende grad understøtter det rigtige i ideen om en senere start på formel uddannelse end 4-5 års-alderen. Dokumentationen omhandler de positive input, som børns leg giver deres udvikling som elever og de uheldige konsekvenser af at starte formel læring i en alder af fire til fem år.

 

Der er flere indicier, som alle peger i retning af betydningen af ​​leg i små børns udvikling – og værdien af ​​en længere periode med leg og læring før starten af ​​formel skolegang. Disse indicier fremkommer på baggrund af forskning i antropologiske, psykologiske, neurovidenskabelige og uddannelsesmæssige områder.

Antropologiske undersøgelser af børns leg i stadig eksisterende jæger-samler-samfund, og evolutionære psykologistudier af leg blandt andre pattedyrarters unger har identificeret leg som en tilpasning, der udviklede sig i de tidlige menneskelige sociale grupper. Den gjorde det muligt for mennesker at blive magtfulde lærende og problemløsere. Neurovidenskabelige undersøgelser har vist, at legende aktiviteter fører til synaptisk vækst, især i den frontale cortex, den del af hjernen, der er ansvarlig for alle unikt højere menneskelige mentale funktioner.

 

Inden for mit eget område, eksperimental psykologi og udviklingspsykologi, har undersøgelser også konsekvent slået fast, at den bedste læring og motivation opnås ved hjælp af lege i modsætning til instruktionsmæssige tilgange. ”Som-om-lege” understøtter børns tidlige udvikling af symbolske, repræsentative færdigheder, herunder læsefærdigheder, mere kraftfuldt end direkte undervisning.

Fysiske, konstruktive og sociale lege støtter børn i at udvikle deres intellektuelle og følelsesmæssige, selvregulerende færdigheder, hvilket har vist sig være afgørende for tidlig læring og udvikling.

Måske mest bekymrende, har en række undersøgelser dokumenteret, at mangel på legemuligheder for børn i løbet af anden halvdel af det 20. århundrede har vist en klar sammenhæng med øgede indikatorer for stress og psykiske problemer.

 

I uddannelsesforskningen har længerevarende undersøgelser vist overbevisende resultater indenfor akademiske-, motiverende- og velværemæssige områder hos børn, som har oplevet børne-initierede og lege-baserede førskole-programmer. En særlig undersøgelse af 3.000 børn i hele England, der finansieres af ”Ministeriet for Undervisning”, viser, at en længere periode med høj kvalitet af lege-baseret førskoleundervisning var en fordel især for børn fra dårligt stillede familier.

 

Undersøgelser har sammenlignet grupper af børn i New Zealand, der starter formel undervisning i alderen henholdsvis 5 og 7 år. Resultaterne viser, at en tidlig indførelse af formel læseindlæring ikke forbedrer børnenes læseudvikling. Den kan oven i købet være skadelig. I en alder af 11 var der ingen forskel i læsefærdighedernes niveau mellem de to grupper, men de børn, der startede som 5-årige havde udviklet mindre positive holdninger til det at læse. De viste endvidere dårligere tekstforståelse end de børn, der var begyndt senere. I en separat undersøgelse af læsefærdighedsniveauet for 15-årige i 55 lande, viste forskerne, at der ikke var nogen signifikant sammenhæng mellem læsefærdigheder og skolestartsalder.

 

Denne række indicier rejser en række vigtige og alvorlige spørgsmål om den retning, børnepolitikken i øjeblikket tager i engelsk uddannelse. Af hensyn til børns akademiske resultater og deres følelsesmæssige trivsel, bør den britiske regering tage dette bevismateriale alvorligt.

 

Dette arbejde er licenseret under ”Creative Commons Licens”. Hvis du bruger dette indhold på din hjemmeside skal du venligst referere til denne side.

– Se mere på: “School starting age: the evidence”

 

Oversættelse fra engelsk til dansk: Gunnar Rasmussen

 

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.