Søskende – et livslangt venskab? Hvordan?

Af Margrethe Brun Hansen, april 2014 til Dansk Pædagogisk Forum

Margrethe Bruun Hansen

Der har været utroligt lidt fokus på søskendes betydning for hinanden. Vi ved, at forholdet til vore søskende er livets længste og vigtigste, og alligevel er der forbløffende få bøger, der tager fat på emnet.  At have søskende er en unik mulighed for at få venner for livet, men lige som med alle andre forhold i livet kan man ikke fremtvinge et venskab. Nogle er det forundt – andre ikke.

Men hvorfor får nogle søskende en meget dyb og nær relation, mens andre får et mindre nært forhold? Hvordan kan vi som forældre være med til at sikre, at vores børn får et stærkt sammenhold med hinanden? Hvad er det for faktorer, der spiller ind, når vi som forældre vil skabe glæde for hinanden i søskendeflokken?

Talrige faktorer spiller ind, og jeg har her udvalgt otte faktorer – se nedenfor.

At der er andre faktorer, der spiller ind, vil man kunne læse om i min bog ”Søskende. En bog til forældre om at skabe gode søskenderelationer”.

 

dpf_dl_button2 1. Søskenderelationer er en livslang relation

Søskende er de mennesker, vi kommer til at kende længst i vores liv. Det er dem, vi har den længste relation til. Hverken vores forældre, ægtefæller eller vores børn vil vi have så langt et livsforløb med.

dpf_dl_button2 2. Forældre som rollemodeller for søskende

Forældre skal først af alt være opmærksomme på, hvor vigtige de er som rollemodeller for deres børn. Forældres måde at kommunikere på og løse konflikter på aflæses af børnene, og vi vil kunne se det i børnenes adfærd over for hinanden.

dpf_dl_button2 3. Barn nr. to starter med at forberede barn nr. et

Gode søskenderelationer starter med, at den førstefødte bliver forberedt på, at barn nr. to kommer til verden. Det er for eksempel en god idé, at barn nr. et – før barn nr. to ankommer – er velintegreret i daginstitutionen, så barnet har en tryg hverdag der. Det er også vigtigt, at den førstefødte har lært at falde i søvn i sin egen seng og har knyttet gode følelsesmæssige bånd til sine bedsteforældre, så de kan aflaste med omsorg og kærlighed, hvis mor og far i nogle perioder har for travlt med barn nr. to.

dpf_dl_button2 4. Vi skal huske på, at søskende har forskellig personlighed

Søskende fødes med forskellig personlighed, så udvis respekt for deres forskellighed. Nogle børn er sensitive, mens andre er mere robuste og urolige. Det er utroligt vigtigt, at forældre respekterer dette og evner at formidle, at forskellighed er en styrke i søskendeflokken: At man faktisk er en stærk familie, fordi vi har disse forskelle. Forældre må her vise vejen, så børnene kan rumme hinandens forskellighed. Forældrenes accept af de forskellige personligheder vil påvirke søskenderelationerne positivt, idet budskabet er, at vi alle er lige gode og lige elsket.

dpf_dl_button25. Lad være med at sammenligne

Sig aldrig ”Se hvor fint Trine spiser – det må du da også kunne, du der er så stor”.  Siger man sådan, vil man forplante jalousi i søskendeflokken, og talrige konflikter vil opstå.

dpf_dl_button2 6. Aldersforskellens store betydning for relationer søskende imellem

Søskendes forskellige alder kan have stor betydning for deres indbyrdes relationer. Når et barn på to år og derunder bliver storesøster/bror, er barnet meget sårbart, fordi det følelsesmæssigt stadig er meget afhængigt af forældrene. Det kræver meget af barnet at skulle dele forældrene med en lille ny. Jalousi og store konflikter kan opstå. Bedre er det, når der er tre år imellem, men helt let er det ikke for barnet. Men alt kan ende godt, hvis forældrene erkender og forstår barnets sårbarhed. Hvis de ikke evner det, kan der skabes en ubalance, og jalousi vil blomstre.

dpf_dl_button2 7. Betydningen af børns placering i søskenderækken for relationsdannelse

Lige som aldersforskel har stor betydning for, hvordan søskende udvikler deres forhold til hinanden i barndommen, påvirker også selve placeringen i søskenderækken barnets rolle i søskendeflokken. Om barnet er ældre, yngst eller midtimellem har stor betydning for ikke bare forholdet mellem søskende, men også for det enkelte barn, for her bliver barnets identitet, selvværd og dets rolle i familien formes. Her har forældrene meget stor indflydelse.

dpf_dl_button2 8. Se familien som et lille minisamfund. Hvilke værdier og rammer skal gælde?

Søskende er noget helt unikt. Vi vælger dem ikke selv. Det er noget, vi får givet. Vi fødes ind i en familie, hvor forældre og søskende udgør et minisamfund. Her dannes søskendes identitet og selvværd. Børnene udvikles, og roller tildeles. Der dannes relationer, som får afgørende betydning for vores videre liv ude i samfundet. Derfor er det forældrenes ansvar at opsætte familiens retningslinjer. For eksempel ikke TV efter puttetid og faste rammer for, hvordan hverdagen er i familien. Det er forældrenes ansvar at gøre familiens værdier tydelige. For eksempel at vi ikke slår, og at vi holder aftaler.

 

Login

Registrering

    Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer - redigere din leverings- og fakturerings-adresse - eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

    Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
    bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

    Allerede bruger, men glemt dit kodeord?