0-14: Hele årgang Stud. 2009

0-14: Hele årgang Stud. 2009-0

0-14: Hele årgang Stud. 2009

204,00 DKK (255,00 DKK inkl. moms)

Varenummer (SKU): A00025 Kategorier: ,

Beskrivelse

1-2009 Anerkendende pædagogik i hverdagen I dette temanummer er der mange artikler fra dagtilbud, SFO og fritidshjem, der arbejder med anerkendende pædagogik. Hvad betyder den anerkendende pædagogik i hverdagen for børn, voksne og forældre? Desuden artikler om også at få det anerkendende til at slå igennem mellem de voksne! Eksempler, beskrivelser men også kritiske analyser af forståelsen og brugen af anerkendelses-begrebet. Læs indholdsfortegnelsen.

2-2009 Overgange – mellem hjem og dagtilbud, mellem dagpleje/vuggestue og børnehave, mellem børnehave og skole/SFO/fritidshjem. Eksempler fra forskellige kommuner. Forslag og inspiration til møder, samtaler og konkret pædagogisk praksis. Overgangene ses både i perspektiv fra dem, der afleverer, dem, der modtager, forældrene og ikke mindst fra barnets side. Læs indholdsfortegnelsen.

3-2009 Nye ledelsesformer og nyt indhold I mange kommuner har man allerede været igennem kraftige ændringer i ledelsesformen, oftest til en art distrikts- eller områdeledelse; i andre er man på vej. Eksempler på de nye udfordringer og muligheder og overblik over ændringerne. Desuden: Hvad betyder de mange skal-opgaver i (ledelses)arbejdet: BørneMiljøVurderinger, Sprogvurderinger, Pædagogiske Læreplaner, m.fl.? Læs indholdsfortegnelsen. 

4-2009 Børns læring De seneste år er der sat meget fokus på børns læring. Dette temanummer har et tredobbelt formål: – At beskrive hvad vi i dag ved om, hvordan børn i forskellige aldre lærer. – At videregive gode ideer og eksempler på læringsaktiviteter for forskellige aldersgrupper. – At stille spørgsmålet, om fokuseringen på læring kan risikere at gå ud over legen og dele af kreativiteten. Mange eksempler fra forskellige dagtilbud. Læs indholdsfortegnelsen. 

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.