Nutidens og fremtidens børn, forældre og institutioner

Nutidens og fremtidens børn, forældre og institutioner

76,00 DKK (95,00 DKK inkl. moms)

Tidsskriftet 0-14, nr. 3-2013

Varenummer (SKU): T00089 Kategorier: ,

Beskrivelse

Erfarne pædagoger ved, at det er andre børn og forældre, vi møder i dag. I dette nummer af 0-14 kan du læse om moderne børn og forældre og også om, hvordan de mon tager sig ud om 1, 5, 10 år. Desuden reportager fra nye, moderne daginstitutioner og et kig i krystalkuglen på fremtidens. Et temanummer med beskrivelser, analyser, oversigt!

S. 6 PROJEKTBØRN
Et stigende antal børn får status af midtpunkt i familien, og de forventer at have samme rolle i daginstitutionen. Dét skaber store og urimelige udfordringer for pædagogerne.
Interview med tidl. skoleleder Lise Egholm ved Kjeld Rasmussen og Gitte Wind, red. 0-14

S. 10 FORHANDLINGSSUMPEN – OG OM AT KOMME OP AF DEN
Forhandlingssump er en form for opdragelse, hvor den voksne, forældre eller pædagog sidder fast i uløselige forhandlinger med barnet om store eller små spørgsmål – uden at den voksne kan fi nde en løsning.
Af Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi, tidl. formand for Børnerådet

S. 14 FORÆLDRE SKAL LÆRE (SELV) AT BESTEMME!
(og pædagogerne kan støtte dem!)
Interview med Anne Henriksen, leder af vuggestuen Egmont, København ved Gitte Wind, red. 0-14

S. 18 FEM PROBLEMATISKE FORÆLDRETYPER
Læs her om forældretyper du kan møde i institutionen: Den krævende, fraværende, tyranniske, umodne – og den evige!
Af Mette Højvig, psykolog på Odense Universitetshospital

S. 24 ”MIN MOR HAR NOK VÆRET FOR GOD VED MIG”
Det er en kvinde på cirka 30, der siger sætningen til artiklens forfatter. Kvindens erkendelse er, at hun som barn havde en god mor, men at hun ”sejlede rundt”, og fik lov til det hele.
Af Kickan Andersen, psykoterapeut og foredragsholder om børn og familie

S. 30 BØRNEFAMILIENS LIV HAR DAGTILBUDDET SOM OMDREJNINGSPUNKT
Det disponerer deres tid – det fylder rigtig meget i deres overvejelser og samtaler – og forældrene er meget sensitive overfor, hvad personalet fortæller om deres barn og hvordan.
Kjeld Rasmussen (KR) fra 0-14 taler med Dorte Kousholt (DK), lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

S. 34 MODERNE FORÆLDRE MANGLER RETNING
Af Lola Jensen, socialpædagog, familievejleder, forfatter, foredragsholder

S. 38 FRI OS FOR ”FRISØRSAMTALER” MELLEM PÆ- DAGOGER OG FORÆLDRE!
Vi skal i stedet for have videnssamtaler.
Af Anders Lennert Andersen, pædagog, Daginstitutionsleder

S. 44 NETVÆRKSMØDER STYRKER FÆLLESSKABET
Af Birgitte Madsen, leder for pædagogisk udvikling og Ruth Theilmann, dagtilbudsleder. Begge i dagtilbuddet LANGENÆSSTIEN, Aarhus

S. 48 FORÆLDRECOACH
Af Emma Riis, daglig leder af Idrætsbørnegården Skratmosen og forældrecoach

S. 54 MODERNE FORÆLDRE VIL VIDE MERE
Forældre år 2013 stiller nye krav – krav medarbejderne skal vænne sig til at honorere. Og digitale løsninger skaffer tiden og muligheden!
Af Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, pædagog og institutionsleder

S. 58 DRENGEN DE MENTE VAR ET PROBLEMBARN
Af Jens Andersen, cand.pæd.psych., UCN

S. 62 ”JAMEN, GUD, DÉT OPLEVER JEG DA OGSÅ!”
En introduktion til Dialogiske Forældresamtaler som skal fremme samtaler i øjenhøjde mellem pædagoger og forældre.
En 0-14 reportage.

S. 68 INGEN OPSLAGSTAVLER – MEN MEGET DIALOG
Hvis vi ofte, og gerne dagligt, taler sammen, ser hinanden – bliver det ikke så svært, hvis vi ikke er enige med forældrene eller de med os!
Af Susanne Bacher, pædagog og leder i ”Carl Nielsen”

S. 72 PÆDAGOGER MENER, DE VEJLEDER FORÆLDRENE!
… men dét oplever forældrene ikke! Dét viser en undersøgelse om kommunikation, læring og forældreansvar fra 2012.
Af Gitte Wind, 0-14 og forælder

S. 76 FIND ET FÆLLES STÅSTED MED FORÆLDRENE!
Pædagogen og forælderen skal på kort tid få kontakt, fi nde ud af ”hvad vi kan sammen” og hjælpe barnet i gang.
Af Lisbeth Lenchler-Hübertz, psykolog og Lene Bjerring Bagger, familierådgiver, begge fra Babuska

S. 80 ET KOMMUNALT KONCEPT FOR KOMMUNIKATION MED FORÆLDRE
I Rudersdal Kommune har de slet og ret udsendt dogmer, vejledende materialer og modeller til alle institutioner.
Af Anette Branner, pædagog og områdeleder

S. 86 TRE TING ER VIGTIGE I SAMARBEJDET MED TOSPROGEDE FORÆLDRE: DIALOG, DIALOG – OG DIALOG
Personalet i institutionen må i den sammenhæng være afklarede på deres egne holdninger, hvis de skal kunne etablere et godt samarbejde med disse forældre.
Af Eva Ahrensburg, specialist i integration og forældresamarbejde

S. 93 GABESTOKKEN

S. 94 FRA NUL TIL FJORTEN PÅ FEM MINUTTER

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.