Børns læring

Børns læring

76,00 DKK (95,00 DKK inkl. moms)

Tidsskriftet 0-14, nr. 4-2009

Varenummer (SKU): T00074 Kategorier: ,

Beskrivelse

De seneste år er der sat meget fokus på børns læring. Dette temanummer har et tredobbelt formål: – At beskrive hvad vi i dag ved om, hvordan børn i forskellige aldre lærer. – At videregive gode ideer og eksempler på læringsaktiviteter for forskellige aldersgrupper. – At stille spørgsmålet, om fokuseringen på læring kan risikere at gå ud over legen og dele af kreativiteten. Mange eksempler fra forskellige dagtilbud.

S. 6 Næste gang når de bussen
Garderoben er et lille, snævert læringsrum, hvor man bliver sindssyg sammen, eller hvor skællene falder fra øjnene, og man bliver seende
Af Hanne Nielsen, områdeleder

S. 12 Børn ved fantastisk meget
Med kamera og båndoptager i Møllehuset, Gladsaxe Rundgang i en lærende institution – hvor forældrene ikke må komme på stuerne – og interview med leder Rita Agerholm
Af Kjeld Rasmussen, redaktør

S. 18 Børnene lærer ikke alene noder, men også unoder
Læring er en dynamisk proces. Vi taler om aktiviteterne, rutinerne og børnekulturen
Af Suzanne Krogh og Søren Smidt, Videncenter for institutionsforskning

S. 24 Udvikling og læring hos 0-6 årige
For at lære skal man selv være aktiv og arbejde med. Desuden skal man være engageret og følelsesmæssigt optaget af opgaven, og endelig skal stoffet være tilpasset det, man kan i forvejen
Af Grethe Kragh-Müller, lektor, cand.psych., Institut for Læring

S. 30 Læreplaner og anerkendelse i praksis – specielt for de 6 til 14-årig
Et bud på en fritidspædagogik, hvor der bygges på de mange intelligenser. Artiklen er et forslag til læreplan for fritidsinstitutionen
Af Jakob Freil, psykolog Interviews fremmer læring og trivsel

S. 36 Når børnene interviewes, får pædagogerne vigtige informationer.
Barnets stemme siger noget væsentligt om læringsmiljøet
Af Anita Fray, pædagog og leder

S. 42 Nu er Mette sur, og så kan Anna lære det
Ud fra praksisfortællinger i hverdagen belyser vi, hvordan vi forstår børns læring og udvikling i vuggestuen
Af Rikke Gaard, pædagog og leder

S. 48 Hjernens hemmeligheder om de små hjerner
Fra fødslen bliver barnets grundtone stemt og fintunet i samspillet med omverdenen. Det vil være på bølgelængde og svinge
Af Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker og forfatter

S. 52 Læreprocesser blandt børnehavebørn
Børn tager ikke kun ved lære af voksne, men i høj grad af hinanden. Sproget kan bruges til det hele
Af Eva Gulløv, lektor ved Institut for Pædagogik, DPU, Århus Universitet

S. 58 Klædt på til læring I garderoben er der plads til børnenes egne initiativer.
Det kræver sociale kompetencer at begå sig på den sparsomme plads med de andre børn
Af Bibi Salskov Olesen, pædagog og leder af børnehave og dagpleje

S. 62 Klogere på børns læreprocesser
At kigge efter tegn på læring er en måde at se børnenes læring komme til udtryk og dermed få en fornemmelse af, om man arbejder i den ønskede retning
Af Pia Vinther Dyrby, evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

S. 66 Et eksempel på et helt læringsforløb
En planlægningsmodel for en læreproces med opsamling af tegn på læring.
Fra EVA.

S. 70 Mental sundhed på læreplanen
Fritidsordningen og skolen er enige om, at psykisk velvære er en menneskeret, og trivsel kan læres
Af Lotte Wiig Dau, pædagog og SFO-leder

S. 74 Det gode, lærende dagtilbud – en tjekliste baseret på undersøgelser
Hvorfor læring og god kvalitet i daginstitutioner er helt afgørende. Og en liste over de punkter i den daglige praksis, du især skal være opmærksom på
Af Charlotte Ringsmose, Cand.pæd.psyk., Ph.d.

S. 80 Pædagogen skal opmuntre – ikke nedmuntre
Pædagoger arbejder bevidst med at støtte og opmuntre socialt udsatte børn i deres læring
Af Bjørg Kjær, forsker, cand.mag, ph.d., Udviklingsafdelingen CVU Storkøbenhavn

S. 84 Kan børn lære noget forkert?
Den ene dag må man smide med legetøjet, den næste dag er det forbudt. Det er ikke let at være lille, for børn tager ved lære af alt, hvad de oplever
Af personalet i Børnehaven Skattekisten, Fredensborg

S. 88 Et projekt om (læring i) fritidspædagogikken
”Ord og billeder på fritidspædagogikken” sætter fokus på pædagogikkens betydning for dannelse og læring
Interview med Lene Hørdum Sørensen, UC Syd, ved Kjeld Rasmussen, redaktør

S. 91 Gabestokken: Den hovedløse historieløshed

S. 92 Fra nul til fjorten på fem minutter

Yderligere information

Vægt00.3 kg

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.