7 veier til drama

7 veier til drama

478,40 DKK (598,00 DKK inkl. moms)

Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole.

Produktbeskrivelse

Barn går spontant inn i den dramatiske leken – og bruker sin naturlige spillkompetanse i den fiktive verden de selv skaper. Denne fascinerende siden ved barns lek, kombinert med kunnskap om teatrets mangfoldige uttrykksformer, er viktige elementer i dramafaget. I denne 3. gjennomreviderte utgaven av 7 veier til drama, viser forfatteren hvordan drama kan anvendes på ulike nivåer og i ulike sammenhenger. Boken gir konkrete redskaper og ideer til dramaarbeid med barn. 7 veier til drama kombinerer praksis og teori. Boken er skrevet for studenter ved barnehagelærer-, grunnskolelærer- og bachelorutdanninger og vil være nyttig for lærere i barnehage, skole og kulturskole og for andre som ønsker en innføring i dramapedagogikk.

Yderligere information

Vægt0.6 kg