Børn og Unge Håndbogen 2014 – 16. reviderede udgave

Børn og Unge Håndbogen 2014 – 16. reviderede udgave

239,20 DKK (299,00 DKK inkl. moms)

Servicelovens regler om børn og unge.

Beskrivelse

Børn- og ungehåndbogen er et opslagsværk for sagsbehandlere, pædagogisk personale og andre, der professionelt beskæftiger sig med børn og unge. Bogen medvirker til at skaffe læseren overblik over dette vigtige og temmelig komplicerede regelsæt. Denne 16. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante lovændringer, nye vejledninger, principafgørelser og takster. Bogen giver således et grundigt overblik over reglerne inden for området, som de ser ud efter afslutningen af Folketingssamlingen i juni 2013. Håndbogen gennemgår kapitel for kapitel: forvaltningen og borgeren underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser rådgivning og konsulentbistand undersøgelser af barnets forhold hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg tvangsanbringelse foreløbige afgørelser handleplaner og valg af opholdssted formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder døgninstitutioner for børn og unge tilsyn og opfølgningsamvær og kontakt magtanvendelse og brevkontrolophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser foranstaltninger for unge over 18 år privat familiepleje og døgnplejehjem adoption uden samtykke forsøgsordninger finansieringer og refusion. Bogen indeholder desuden: optryk af serviceloven og retssikkerhedsloven diverse relevante bekendtgørelser taksttabel for 2013 børn og unge-statistik oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke principafgørelser.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.