Den sårbare inklusion

Den sårbare inklusion

288,00 DKK (360,00 DKK inkl. moms)

– diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud (inkl. hjemmeside)

Beskrivelse

Inklusion kan beskrives som en balancekunst mellem at have blik for det enkelte barn og dets særlige forudsætninger samt at have blik for fællesskabet og alle børns mulighed for at deltage heri. For at kunne skabe de bedste betingelser for inklusion kan det være en nødvendighed at kende til de vanskeligheder, det enkelte barn kan være i. Denne bog bygger bro mellem forskning i og om børn i vanskeligheder og den pædagogiske praksis og gør læseren klogere på begge dele. Bogen falder i to dele. Første del giver en indføring i psykiatriske diagnoser, som har været i kraftig stigning de sidste år. Her er særligt fokus på ADHD og forstyrrelser inden for autismespektret. Således er blikket her rettet mod det enkelte barn.Anden del retter blikket mod fællesskabet. Her præsenterer forfatteren tilgange til det fællesskabende pædagogiske arbejde, som netop omfatter alle børn – med eller uden diagnose. Bogen giver konkrete eksempler og forslag til arbejdet med: Organisatoriske betingelser for inklusion Pædagogiske betingelser for inklusion Fysiske betingelser for inklusion Færdighedsbaseret inklusionSocial inklusion Bogen henvender sig til det pædagogiske personale i dagtilbud, men pædagoger, lærere og ledere i fritidstilbud og skole kan med fordel læse med. På bogens hjemmeside kan du finde figurer til fri download.Tine Basse Fisker er ph.d. i Pædagogisk Psykologi og har gennem 10 år forsket i feltet omkring børn med psykiatriske diagnoser og de pædagogiske tilgange, der findes i arbejdet med dem. »Bogen vil kunne anvendes som grundbog på relevante moduler, idet den sammenstiller teoretiske forståelser af børn, diagnoser og vanskeligheder med de betingelser, omgivelserne opstiller for disse børns udvikling. En sammenstilling, der skaber grundlag for mange spændende refleksioner over pædagogisk praksis. Tine Basse Fisker samler med andre ord på allerfineste vis mange relevante perspektiver; oven i købet lækkert pakket ind i både sprog og layout! Bogen er skrevet med henblik på dagtilbud, men indeholder så mange facetter af ‘den sårbare inklusion’, at den dermed bliver mindst lige så relevant for lærere og pædagoger i skolen.« – Mette Christensen Jensen, adjunkt, UCNact2learn. »En væsentlig udgivelse som bygger bro mellem forskning og praksis.« – Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter »Det er muligt at indrette pædagogiske miljøer, der tager hensyn til de vanskeligheder børn kan være i. Også uden at gå på kompromis med den almene pædagogiske praksis. Det slår Ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker fast i en ny bog henvendt til personale i dagtilbud, fritidstilbud og skoler (…) Forfatteren viser, hvordan praksis reelt kan ændres, hvis vi forandrer tankesæt og handlemønstre.«

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.