Det Blå Kontor

Det Blå Kontor

159,20 DKK (199,00 DKK inkl. moms)

– Folkeskolereformen i praksis

Beskrivelse

Bogen beskriver et pædagogisk og didaktisk koncept, hvor lærere og elever indgår i en ligeværdig relation og får mulighed for at udfolde, hvad de hver især ved og kan.

Bogen og metoden Det Blå Kontor viser vej til et stimulerende, inspirerende og roligt læringsmiljø, hvor folke­skolereformen danner grobund for et klasserum og en dagligdag, der øger læringslysten hos såvel lærere som elever.

Eleverne får medindflydelse og løbende feedback på deres udvikling, samtidig med at ro og klasseledelse er en integreret del af læringsmiljøet.

Metoden indfrier alle de undervisnings- og lærings­mæs­sige punkter i reformen og støtter op om en mere varieret skoledag:

  • Læringsmålstyret undervisning og læring.
  • Ro og klasseledelse.
  • En mere alsidig skoledag.
  • Inklusion og undervisningsdifferentiering.
  • Skole-hjem-samarbejde.
  • Elevinddragelse.
  • Understøttende undervisning.
  • Lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Den åbne skole.
  • Trivsel og undervisningsmiljø.

Bogen henvender sig til lærere og skoleledere. Den tager udgangspunkt i Martin Bubers og K.E. Løgstrups tan­ker, og den giver et reflekteret indblik i egen under­vis­nings­praksis samt inspiration til videreudvikling af denne.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.