Efterårskonferencen – Pædagogikken anno 2018..

Efterårskonferencen – Pædagogikken anno 2018..

2.950,00 DKK (3.687,50 DKK inkl. moms)

Efterårskonference 2018

Efterårskonferencen i København: Torsdag den 22. November – Fredag den 23. November 2017

Produktbeskrivelse

– skal have både: Leg, læring, dannelse, trivsel og gode relationer – for alle børn!
– du bliver præsenteret for eksempler og du får opdateret din viden om:

• legemiljøer
• læringsmiljøer
• børnefællesskaber
• inklusion og børns egen læring
• dannelse – som nu skal med i læreplaner!
• børn i trivsel og børn i stress

 

Afholdes på Comwell Conference Center Copenhagen.

(alle er med i den nye læreplan fra og med 2018)

– du får oplæg fra kapaciteter som:
• Charlotte Ringsmose
• Susanne Staffeldt
• Per Schultz Jørgensen
• Jakob Freil
• Bent Madsen
• Charlotte Brønsted
• Louise Klinge
• John Halse

– du går fra konferencen… :

• … opdateret på viden om emnerne
• … parat til de nye læreplaner
• … en oplevelse rigere

Efterårskonferencen i København den 22. nov. – 23. nov., 2018


København den 22.nov.

Kl. 9.30 – 9.45: Velkomst til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

Kl. 9.45 – 12.00:

Lege-og læringsmiljøer bliver meget centralt

Charlotte Ringsmose, professor, læringsforsker og Susanne Staffeldt, designer og indretningsarkitekt. Forfattere til ’Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven’ og til ’Rum og læring for de mindste – om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen’:

Indretning af institutionen og af lege-og læringsmiljøer

Med mange billede-eksempler fra forskellige dagtilbud og med en gennemgang af, hvad børn har brug for af leg og læring for at blive til hele mennesker. I alt dette spiller indretningen af institutionen en meget afgørende rolle!

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.15:

Vi må skabe miljøer, der aktivt støtter børns normdannelse!

Per Schultz Jørgensen, cand.psych., professor emeritus, tidl. formand for Børnerådet, forfatter til bl.a.: ’Robuste børn’:

Dannelse for små børn er – karakterdannende!

Hvis vi skal leve op til de mange nye udfordringer fra overskriften på denne konference, skal vi tænke dannelse ind i vores pædagogiske læreplaner – sådan som det også sker fra 2018. Det er helt afgørende, at børn i dag opdrages til ansvar og til dedikerede sociale væsner!

Kl. 14.15 – 14.35: Kaffepause

Kl. 14.35 – 15.50:

Børnefællesskaber skal fremmes og være omdrejningspunktet!

Jakob Freil, cand.psych., coach, Psykologgruppen Aros, PPR (udviklingsopgaver, også rettet mod dagtilbud), foredragsholder:

Børns udvikling kan kun forstås i lyset af børnefællesskaberne
Børns selvværd, trivsel og dannelse udvikles i relationer og fællesskaber med andre børn. Oplægget sætter fokus på, hvilke forudsætninger der skal til, og hvad pædagogerne skal gøre, for at børn kan opleve sig som reelle deltagere i et fællesskab. Også dem med inklusionsbehov.

———————————————————————————————————————–

København den 23.nov.

Kl. 9.30 – 9.45: Velkomst til 2.dagen v. konferenceleder Steen Kristensen

Kl. 9.45 – 12.00:

Inkluderende børnefællesskaber – børn lærer også af hinanden!

Bent Madsen, tidl. Leder af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC, nu leder af Inklusions-akademiet og Charlotte Brønsted, konsulent, ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol, sociolog, med i Inklusions-akademiet

Glem ikke: Børns egne læringsfællesskaber – og inkluderende børnefællesskaber

Børn skaber jo selv læringsfælleskaber! – også ’Inkluderende børne-og læringsfællesskaber’! – Oplægget vil med basis i et forløb med pædagoger fra daginstitutioner giver konkrete ideer til, hvordan man kan etablere forløb i sin institution, der fører frem til dette.

bent charlotte

Kl. 13.00 – 14.10
Relationsarbejdet mellem den voksne og barnet er støttepillen
Louise Klinge, lærer, cand.mag., ph.d., forfatter til artikler og bøger om relationskompetence
Kendetegn på den gode relation mellem en pædagog og et barn
Jeg vil i mit oplæg give definitioner og karakteristikker af: Den gode relation mellem en pædagog og et barn * Hvad der kan gå galt i sådan en relation * Hvad pædagogen da skal gøre * Og: Hvad alt dette har med læringsmiljøer og pædagogiske læreplaner at gøre!

Kl. 14.10 – 14.30: Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.40:

´Vi ønsker børn i trivsel, glade, legende, lærende – og ikke stressede børn!”
John Halse, cand.psych., tidl. medlem af Børnerådet og formand for Børns Vilkår, forfatter til bl.a. ’Børn og stress’

Børn skal lære, men også lege.
Men de skal ikke blive stressede!

Forældrene har travlt. Måske er børnene i dagtilbuddet samtidig omgivet af støj og stressede voksne. Og måske med for lidt af den umiddelbare leg, hvor de kan fordybe sig og dermed afstresse? Hvordan kan vi voksne i det hele taget hjælpe børn til trivsel i et ustressende miljø?

Konferencested:

Efterårskonferencen: København

Pris: 2.950 kr. inkl. morgenkaffe/rundstykke, frokost med 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød (ekskl. moms). Husk: Muligt at få faktureret enten i december 2017 eller i marts 2018 (Forårskonf.) + i oktober 2018 (Efterårskonf.).

Afmeldingsfrist: 1 måned før afholdelse!