En skole i bevægelse

En skole i bevægelse

279,96 DKK (349,95 DKK inkl. moms)

Beskrivelse

En skole i bevægelse er en skole, der både har mod til at kigge indad og udad. En skole, der både tør flytte sig og stå fast.
Med nye perspektiver på arbejdet med læring, trivsel og sundhed gør denne bog os klogere på, hvad der skal til for at skabe sådan en skole. Bogen tager fat i vigtige spørgsmål som, hvordan man skaber et trygt og positivt læringsmiljø, og hvordan man sikrer en god og motiverende undervisningspraksis.

Centrale temaer er:

  Varieret og målstyret undervisning
  Deltagelse
  Inklusion og eksklusion
  Understøttende undervisning
  Åben skole
  Tværfagligt samarbejde
  Selvhjulpenhed
  Bevægelse
  Skolemad


Alle temaerne behandles på en praksisnær og praksisrelevant måde. Bogen er derfor oplagt som grundbog på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsens specialisering i skole- og fritidspædagogik. Den er desuden relevant i forhold til de praktiske, pædagogiske og didaktiske udfordringer, folkeskolen står over for efter skolereformen.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.