Forskning med børn og unge

Forskning med børn og unge

Forskning med børn og unge

– Etik og etiske dilemmaer

200,00 kr. (250,00 kr. inkl. moms)

Beskrivelse

Forskning med børn og unge

udkommer 12-06-2020

Bogen handler om, hvordan børn og unge inddrages i etisk ansvarlig forskning. Bogen går i dybden med en række af de etiske situationer, udfordringer og dilemmaer, som forskellige forskningsmetoder rejser, hvad enten metoden er anvendelse af dybdegående forskningsinterview, feltarbejde, tegning som metode i forhold til børns hverdagsliv eller videooptagelser i skoleklassen.

Centrale etiske begreber som informeret samtykke, fortrolighed, anonymisering og forskning i sensitive emner bliver også udforsket i bogen. Barndoms- og ungdomsliv kalder på viden fra børn og unges ståsteder og på forskning,
som åbner for at inddrage og give stemmer til børn og unge. Denne type forskning kræver samtidig en særlig etisk ansvarlig opmærksomhed.

Etik i forskning drejer sig om at arbejde ud fra et sæt af moralske principper og retningslinjer,
der bl.a. omfatter ”ikke at gøre skade på” og ”udvise respekt for” mennesker, der deltager i forskning.

Flere af bogens forfattere er i deres anvendelse af forskellige teoretiske perspektiver og metoder optaget af børn og unges hverdagsliv – også børn og unge, der befinder sig i udsatte og sårbare positioner.

Der er endvidere bidrag, som har fokus på etik inden for den filosofiske videnskabsdisciplin,
etik på et samfundsmæssigt niveau og etik forbundet til retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis.

Hertil kommer også et fokus på forskellige etiske traditioner, fx traditionen for feministisk etik og traditionen for situeret etik i social praksisforskning. Forskning med børn og unge henvender sig til ph.d.-studerende og studerende på master- og kandidatuddannelser inden for de psykologiske, sociologiske, antropologiske og pædagogiske discipliner.

Yderligere information

Vægt0,5 kg
 • Forfatter: Kirsten Elisa Petersen; Lars Ladefoged; Tea Torbenfeldt Bengtsson; Louise Bøttcher; Carsten Fogh Nielsen; Mia Glendøs; Catharina Juul Kristensen; Sarah Alminde; Laila Colding Lagermann; Øjvind Larsen; Charlotte Mathiassen; Anne-Kirstine Mølholt; Line Lerche Mørck; Erik Simonsen; Hanne Warming
 • År: 2020
 • Sidetal: 243
 • Forlag: Gyldendal

Relaterede produkter

Login

Registrering

  Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer - redigere din leverings- og fakturerings-adresse - eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

  Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
  bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

  Allerede bruger, men glemt dit kodeord?