Fysiske sprogmiljøer

Fysiske sprogmiljøer

Fysiske sprogmiljøer

199,00 DKK (248,75 DKK inkl. moms)

– En forskningsforankret guidebog

Forfatter: Justin Markussen-Brown, Sofie Neergaard, Sanne Schou Olesen og Fabio Trecca År: 2018 Sideantal: 96 Forlag: Dafolo
Kategorier: , , , ISBN: 9788771606584.

Beskrivelse

Fysiske sprogmiljøer

Tale- og skriftsprogsfærdigheder er uundværlige kompetencer i det 21. århundrede: Kommunikationen med omverden, sociale relationer, uddannelse og arbejde er alle aspekter af det moderne liv,
som kræver avancerede sproglige kompetencer. Derfor giver det kun god mening, at vi gør vores bedste for at sikre os, at alle børn i Danmark får mulighed for at udvikle stærke tale- og skriftsprogsfærdigheder.
Men hvordan skaber man fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet? Hvilket teoretisk grundlag skal man arbejde ud fra for at forbedre det fysiske sprogmiljø omkring barnet?

Hvad siger forskning om effekten af et beriget fysisk sprogmiljø på barnets sprogfærdigheder?

Og hvilke praktiske tiltag kan en pædagogisk medarbejder foretage for at skabe et understøttende fysisk sprogmiljø i et børnehus?

Det er spørgsmål som disse, der vil blive behandlet i denne bog.

Bogen er en guide til, hvordan du som voksen, f.eks. som pædagogisk medarbejder i et dagtilbud, forælder eller dagplejer, kan optimere barnets fysiske sprog-
og literacy-miljø.

Det fysiske sprogmiljø er et vigtigt element inden for den såkaldte (sprog)pædagogiske kvalitet –
altså samlingen af de forskellige tiltag og rutiner hos voksne, som har en direkte og positiv indflydelse på barnets (sproglige) udvikling.

I kapitel 1 defineres nogle basale begreber såsom skriftsprog, talesprog og literacy.

I kapitel 2 præsenteres teorier og undersøgelser, som belyser,
hvordan fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet kan føre til øgede sprog- og literacy-færdigheder hos små børn.

I kapitel 3 sættes begreberne ind i en dansk kontekst.

I kapitel 4 kan du læse om lyttemiljøerne i dagtilbud – altså om sammenhængen mellem fysiske omgivelser og akustik,
støj og sproglæring – som jo også er et vigtigt aspekt af et godt fysisk sprogmiljø.

Og i kapitel 5 vil du endelig blive præsenteret for et idékatalog – altså en samling af tips til, hvordan du allerede i dag kan gå i gang med at berige dit fysiske sprogmiljø.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.