Inklusion i daginstitutionen

Inklusion i daginstitutionen

215,20 DKK (269,00 DKK inkl. moms)

– om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Beskrivelse

Inklusion er en naturlig del af hverdagen i mange daginstitutioner. Men at arbejde inkluderende kræver en bevidst pædagogisk tilgang og inspiration til pædagogiske aktiviteter. Bogen her giver jer opskriften på, hvordan I skaber inkluderende læringsmiljøer og aktiviteter.

Bogen fortæller om de udfordringer, børn kan have, og den kob­ler teoretisk viden med praktisk pædagogik og pædagogiske aktiviteter. Teoridelens fokus er social trivsel og læring. Hvert kapitel indkredser og nuancerer begrebet inklu­sion gen­nem læringsteorier, modeller og reflek­sions­værktøjer. Modellerne bruges aktivt i bogens praksisdel, hvor læseren får et indblik i børn med særlige behov, og hvordan pædagogerne kan tilrettelægge et læringsmiljø og pædagogiske aktiviteter rundt om barnet.

Vi følger seks børn i bogen:

  • Anna, der er særlig sensitiv.
  • Bushra, der er flygtning.
  • Carl, som har autisme.
  • Lucas, der har diabetes..
  • Magnus, som har ADHD
  • Sofie, hvis sproglige udvikling er forsinket.

Målet med bogen er at skabe sammenhæng og mening i inklu­sionens mange lag samt at formidle inspiration til fortsat udvikling af inklu­de­rende fællesskaber. Den er skrevet til ledere, pædagoger, studerende på pædagoguddannelsen, pædagogiske konsulenter, ansatte i PPR, forvaltningsledere, specialpædagoger, specialkonsulenter, sagsbehandlere, socialrådgivere og politiske beslutningstagere.

Forfatterinfo:
Anne Marie Marquardsen er pædagogisk konsulent med PD i organisation og ledelse. Hun er uddannet pædagog og har en bred erfaring inden for dagtilbudsområdet, både som pædagog, institutionsleder og konsulent. Hun gennemfører desuden uvildige tilsyn for kommuner.
Anmeldercitater:
»Dette er den mest anvendelige fagbog jeg, som PPR-psykolog, har læst i lang tid. Jeg tror, jeg kommer til at bruge den som opslagsværk på grund af de gode eksempler og aktiviteter. Samtidig vil jeg helt klart også anbefale den til kollegaer og pædagoger som inspiration i det daglige virke«.
Anne Jeggesen, psykolog
»Der vil være gode muligheder for mange pædagogiske diskussioner på baggrund af denne bog«.
Henning Emanuel Berg, tidl. uddannelsesleder på UCC/Bornholm, underviser i bevægelse og idræt på Pædagogudd. og PAU

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.