Køn i børnehaven – Et antropologisk perspektiv

Køn i børnehaven

Køn i børnehaven – Et antropologisk perspektiv

127,20 kr. (159,00 kr. inkl. moms)

Beskrivelse

Køn i børnehaven

– Et antropologisk perspektiv

Projekt Mangfoldighed – ”Jeg gør det samme bare på en lidt anden måde” foregår i en integreret institution med børnehave og vuggestue, som i tre måneder i efteråret 2015 blev rammen for mit feltarbejde og forskningsfelt. Et af de helt store mål med projektet er da også, at skabe mere lige vilkår for drenge og piger, og derved modarbejde tanken om den feminiserede børnehave.

Men er det så enkelt? Debatten og konklusionen om den feminiserende børnehave rejser således flere spørgsmål om, hvorvidt drengenes mistrivsel alene kan tilskrives den pædagogiske praksis? Om børnehaven kun er indrettet til pigernes fordel? Og hvor stor en betydning samfundets indretning uden for børnehaven har for de forhandlinger der finder sted inde i børnehaven? Flere fagfolk og forskere har stillet sig kritisk og uforstående over for den kønsblindhed som ses i den pædagogiske praksis.

Men hvad sker der for den pædagogiske praksis og børnenes udfoldelsesmuligheder, når et dagtilbud som den i Skanderborg kommune aktivt går ind og arbejder med børns køn. Dette har været min inspiration til et tre måneders feltarbejde og som er hele grundlaget for denne bog. Bogen kan læses af alle som ønsker at blive klogere

 • Forfatter: Rasmus Severinsen
 • År: 2022
 • Sidetal: 170
 • Forlag: Saxo Publish

Relaterede produkter

Login

Registrering

  Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer - redigere din leverings- og fakturerings-adresse - eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

  Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
  bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

  Allerede bruger, men glemt dit kodeord?