Læreplaner i børnehaven

Læreplaner i børnehaven

236,00 DKK (295,00 DKK inkl. moms)

Baggrund og perspektiver.

Beskrivelse

Centralt fastsatte læreplaner i daginstitutionerne ses af nogle som en styrkelse af det pædagogiske arbejde. Men samtidig er der i dansk børnehavetradition en udbredt mistro til voksenstyret pædagogik og skolepræget undervisning. Læreplaner i børnehaven – Baggrund og perspektiver åbner denne diskussion på en måde, der rækker ud over spørgsmålet for eller imod læreplaner. Her indkredser og dokumenterer en række pædagogiske forskere historiske, sociale, pædagogiske og læringsmæssige konsekvenser af indførelsen af læreplaner for børnehavevirksomhed. Forfatternes overvejelser lægger først og fremmest op til kritisk refleksion over udgangspunktet for sådanne planer, og hvad de kan føre til.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.