Mennesket i postmoderniseringen

Mennesket i postmoderniseringen

126,40 DKK (158,00 DKK inkl. moms)

Om barndom, familie og identiteter i opbrud.

Beskrivelse

Barndommen er ikke, hvad den har været. Den er i konstant bevægelse og stærkt påvirket af de store forandringer, som familien og samfundet generelt undergår. Hvad medfører det for barnets opvækst, identitet og relationer? Hvilke forudsætninger har vi for at forstå forandringerne? Lars Dencik gør rede for sine teorier i “”Mennesket i postmoderniseringen””. I en ny indledende artikel “”Relationer og hverdagsliv i opbrud – den radikale modernitets socialpsykologi”” forklarer Dencik, hvad socialpsykologi er, og hvordan forskningen inden for området også relaterer sig til andre videnskaber, f.eks. psykologi, biologi og historie. Socialpsykologiens felt ligger et sted mellem individ og samfund og i fagets perspektiv ser man “”de sociale strukturer i deres relation til de enkelte individer””. Da vores betingelser hele tiden forandres, kan videnskaben heller ikke opstille uforanderlige teorier, men må hele tiden forsøge at følge med: “”Det “”nu””, vi lever i, tenderer at blive af kortere og kortere varighed; fremtiden kommer til os hurtigere og hurtigere. I sagens natur ligger, at fremtiden altid i en eller anden forstand er fremmed””. Bogens tema belyses i de følgende fire artikler: – Børns tilegnelse af livskvalifikationer for den postmoderne tilværelse – om betydningen af børns dobbeltsocialisation i den moderne velfærdsstat. – Velfærdens børn eller børnenes velfærd? Om til-syn, hen-syn og fejl-syn. – Familien i velfærdsstatens forvandlingsproces. – Individers identiteter i højforanderlige samfund.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.