Øje for læring

Øje for læring

134,40 DKK (168,00 DKK inkl. moms)

Udvikling af institutionens pædagogiske læreplan.

Beskrivelse

Med lovkravet fra august 2004 om, at landets dagtilbud for 0-6-årige skal arbejde efter pædagogiske læreplaner, er der blevet givet nye muligheder for pædagogisk udvikling. Bogen Øje for læring – udvikling af institutionens pædagogiske læreplan lægger op til, at det skal være sjovt, engagerende og inspirerende at arbejde med institutionens pædagogiske læreplan, som hænger nøje sammen med institutionens øvrige mål, metoder og værdier. Den kan blive et brugbart arbejdsredskab med øje for læring i etableringen af udviklingsmiljøer for børn. Forfatteren giver bl.a. en introduktion og øvelser til at få indflydelse på og overblik over processen frem mod implementeringen af den pædagogiske opgave. Der gives bud på, hvordan pædagogerne kan fastholde fokus på barnets almene og alsidige udvikling i forhold til kravet om at give rum for leg, læring og udvikling og at tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning. Det konkrete arbejde med de seks læringstemaer gennemgås, suppleret med praksiseksempler. De seks læringstemaer er Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale i dagtilbud for 0-6 års børn, men kan også inspirere til udvikling af både organisation og pædagogik for andre interesserede.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.