Pædagogen som myndighedsperson

Pædagogen som myndighedsperson

278,40 DKK (348,00 DKK inkl. moms)

– En grundbog

Beskrivelse

Som den første af sin art afsøger denne bog, hvad det vil sige at være en myndighedsperson i pædagogisk sammenhæng.

Begrebet er opstået med den seneste udgave af pædagoguddannelsen og har derfor ikke en lang tradition bag sig. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke findes viden på området, for som der vises med denne bog, er der danske forskere, undervisere og praktikere, der er i stand til at give det nye begreb fylde og brugsværdi.
Trods at det nye begreb langt fra er færdigudvokset, så kan det være et produktivt afsæt for at belyse og diskutere centrale temaer i aktuel pædagogisk praksis.  Som bogen viser, peger myndighedsbegrebet hen imod nye værdimæssige og politiske rammer for det pædagogiske arbejde ligesom det kan bruges til at kaste nyt lys over mere velkendte begreber eller praksisser som fx magt og etik, formidling og dokumentation, udsathed, resiliens, forebyggelse og tidlig indsats, in- og eksklusionsprocesser m.m.
Med denne grundbog tages et vigtigt skridt i forhold til at indkredse det nye begreb.
Bogen retter sig imod den pædagogiske professionsuddannelse og især fællesdelen på 1. studieår, hvor der nu er etableret et nationalt modul med samme titel som denne bog.
Bogen henvender sig desuden til alle de pædagoger, der hver dag oplever og erfarer en lang række udfordringer og dilemmaer i deres arbejde med myndighedsopgaver.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.