Pædagogens grundfaglighed. Grundbog til pædagoguddannelsen

Pædagogens grundfaglighed. Grundbog til pædagoguddannelsen

319,20 DKK (399,00 DKK inkl. moms)

– grundbog til pædagoguddannelsen

Produktbeskrivelse

ædagogens grundfaglighed – grundbog til pædagoguddannelsen er et forskningsinformeret, litterært bidrag ind i de kompetencemål, der er opstillet foruddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de pointer og vidensområder, kapitlerne berører. Dette kan gøres ved hjælp af bogens tilhørende hjemmeside, hvor der til hvert kapitel findes forslag til læsernes efterfølgende selvaktivitet.

Forslag til selvaktivitet – individuelt og i grupper – findes på bogens hjemmeside.

Bogen er inddelt i dele efter grundfaglighedens kompetenceområder. Hver del består af en række kapitler, der indledningsvist giver en generel beskrivelse af viden inden for et specifikt tema (´hvad ved vi om dette tema?´) samt peger på erfaringer med handlemuligheder, metode og didaktik i forhold til pædagogisk arbejde generelt. Sidste del af hvert kapitel giver eksempler fra praksis, og mange kapitler har anvisninger på, hvordan pædagogen kan bruge den fremstillede viden i praksis. Bogens indhold:

Del 1: Uddannelse og dannelse

Del 2: Pædagogiske miljøer og aktiviteter

Del 3: Profession og samfund

Del 4: Pædagogens praksis

Yderligere information

Vægt 0.750 kg