Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

199,96 kr. (249,95 kr. inkl. moms)

Beskrivelse

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

– Vejen til en kollaborativ kultur

er skrevet, da vi i uddannelsessystemet samt på skole- og dagtilbudsområdet udfordres af stadig mere komplekse opgaver – fx i forhold til inklusion, frafald, differentiering og fravær.

Løsningerne fordrer et godt kollaborativt samarbejde mellem forskellige aktører og fagligheder. Det skal være et samarbejde, som har opgaven i fokus mere end faggrænser.
Der vil kun komme mere samarbejde frem over – og der vil også komme mere ad-hoc-samarbejde i form af teaming. Samarbejdet skal gerne udvikle sig til en egentlig kollaborativ kultur og ikke bare et teknisk og instrumentelt samarbejde, der stopper i mødelokalet.
Bogen sætter igennem teori, eksempler og mange konkrete øvelser fokus på, hvordan man skaber en tryg og lydhør organisation med frontpersonalets erfaringer med kerneydelsen i centrum. Frontpersonalet – lærerne, pædagogerne, medhjælperne og lederne – er hverdagens helte. De oplever feedback på nye tiltag på egen krop som de første. Hvis vi ikke respekterer dem og via psykologisk tryghed sørger for, at de ikke er bange for at sige deres ærlige mening, så kommer deres helt afgørende hverdagserfaringer ikke op til beslutningstagerne højere oppe i systemet.
Frontpersonalet er grundlaget for at skabe kollektiv mestring, som er en fælles tro på, at vi som kollektiv kan gøre en forskel. Vi tror på og har erfaringer med, at vi som personale sammen kan mestre også de omtalte komplekse opgaver, og dét uanset hvilken baggrund eleverne måtte have. Denne kollektive mestring er vigtigere end, hvor dygtig den enkelte medarbejder måtte være rent fagligt.
Psykologisk tryghed er nødvendig for, at medlemmerne i en organisation tør overskride ens naturlige anlæg til selvbeskyttelse. Miljøet skal være så trygt, at man for organisationens og eget bedste tør løbe personlige risici. Psykologisk tryghed er nøglen til at skabe en kollaborativ kultur, så samarbejdet ikke bare bliver ren struktur.
Den kollaborative kultur skal desuden understøttes af lydhør ledelse, hvor ledelsen lytter proaktivt og reelt bruger andres input til at skabe resultater med kerneopgaven.
Bogen henvender sig i særlig grad til medarbejder- og ledelsesteams på skoler, i dagtilbud og i kommuner, der arbejder med kollektivt samarbejde og refleksion (fx i form af professionel kapital, co-teaching eller professionelle læringsfællesskaber) og øget medindflydelse til frontpersonalet (lærerne og pædagogerne). Bogen kan ikke alene læses – men den kan også bruges i det praktiske teamsamarbejde. Bogen er desuden oplagt til lærernes, pædagogernes og ledernes grund- og efteruddannelse.

Yderligere information

Vægt 0,5 kg
  • Forfatter: Peter Andersen
  • År: 2021
  • Forlag: klim

Relaterede produkter

Login

Registrering

Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer – redigere din leverings- og fakturerings-adresse – eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

Allerede bruger, men glemt dit kodeord?

[user_registration_form id="74967"]