Sampraksis – Kollaborativ udvikling af dagtilbud

Sampraksis

Sampraksis – Kollaborativ udvikling af dagtilbud

207,00 kr. (258,75 kr. inkl. moms)

Beskrivelse

Sampraksis – Kollaborativ udvikling af dagtilbud

Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde lærer de professionelle sammen og udvikler deres fælles praksis, så dagtilbuddet kan sætte en bedre ramme for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Arbejdet med kvalitetsudvikling styrkes gennem sampraksis, der hjælper til at bringe medarbejdernes samlede kompetencer i spil og gør, at man som gruppe arbejder bedre sammen, løfter hinanden, kvalificerer hinandens arbejde og herigennem øger børnenes muligheder for at lære og deltage.

I bogen præsenteres du for seks organiseringsformer, som hjælper med at strukturere samarbejdet om udvikling af fælles praksis og aftaler om form, indhold og roller: stationsorganisering, parallelorganisering, fællesorganisering, mange/få-organisering, en leder – en observerer og en leder – en assisterer. Når de professionelle er bevidste om rollefordelingen og bliver i deres roller, giver det nærvær i aktiviteter, og det skaber større ro og tryghed for børn og voksne, når det er afklaret, hvem der har ansvaret for hvad. Samarbejdsmetoderne er også kendt fra co-teaching, men tilpasset en dagtilbudskontekst, og kan bruges i planlægningen af enkelte aktiviteter og som serier i dags- eller ugeplanlægning.
Sampraksis – kollaborativ udvikling af dagtilbud er relevant for pædagoger og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, som samarbejder med dagtilbud, samt for studerende og undervisere på pædagoguddannelsen.

Yderligere information

Vægt 0,431 kg
  • Forfatter: Micki Sonne Kaa Sunesen
  • År: 2023
  • Sidetal: 92
  • Forlag: Dafolo Forlag

Relaterede produkter

Login

Registrering

Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer – redigere din leverings- og fakturerings-adresse – eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

Allerede bruger, men glemt dit kodeord?

[user_registration_form id="74967"]