Skal vi vinke?

Skal vi vinke?

199,96 DKK (249,95 DKK inkl. moms)

Forfatter: Lene Tanggaard;Noomi Matthiesen;Paula Cavada-Hrepich År: 2021 Sideantal: 176 Forlag: Akademisk Forlag
Kategorier: , , ISBN: 9788750055235.

Beskrivelse

Skal vi vinke?

– Tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud

Når et barn afleveres i daginstitutionen og skal vinke farvel til forældrene,
kræver det en høj grad af tillid fra alle sider. For at barnet skal føle, at overleveringen mellem de to arenaer – hjem og daginstitution –
er sikker og tryg, er barnet dybt afhængigt af, at forældre og pædagoger har tillid til hinanden. Forældrene må have tillid til, at de pædagogisk professionelle har betingelserne og evnerne til at skabe omsorg, tryghed og nærvær for deres barn, og omvendt må der fra daginstitutionens side være tillid til forældrenes opbakning og respekt for den pædagogiske professionalisme – og til at forældrene vil og gør det bedste for barnet.

Tilliden er kernen i samarbejdet mellem forældre og pædagoger. Gensidigheden og samarbejdet fremhæves også i Dagtilbudsloven som fundamentalt for, at dagtilbuddet kan “give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel,
læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”, men  i praksis kan det være svært. Både forældre og pædagoger giver i det forskningsprojekt, der ligger til grund for bogen, udtryk for, at tilliden kan opleves skrøbelig.

Skal vi vinke? undersøger tillidens betydning for samarbejdsdynamikkerne mellem forældre og pædagogisk professionelle i dagtilbud. Hvorfor opleves tilliden så vigtig? Hvad er dynamikkerne bag tillids-relationen? Hvilken betydning har tillid for samarbejdet, og hvordan genopretter man tilliden, når den er under pres?

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.