Små børns hverdagsliv

Små børns hverdagsliv

Små børns hverdagsliv

199,20 DKK (249,00 DKK inkl. moms)

Forfatter: Anja Hvidtfeldt Stanek, Maja Røn Larsen og Solmai Sofia Mikladal År: 2018 Sideantal: 151 Forlag: Frydenlund Academic
Kategorier: , , ISBN: 9788771189803.

Beskrivelse

Små børns hverdagsliv

– situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje

Små børns hverdagsliv fortæller, hvordan dagplejere og vuggestuepædagoger kan styrke børnenes fællesskaber, understøtte deres medindflydelse, fremme deres læring og forbedre samarbejdet med forældrene. Alt sam­men afstemt i forhold til de konkrete betingelser, den pædagogiske praksis udfolder sig under i dag.

Børns samvær med hinanden og voksenkontakt har betydning for det enkelte barns udvik­ling. Men kontakten mellem barn og voksen skal ikke nødvendigvis opgøres i minutter og sekunder. Det har langt større betydning, hvordan de voksne lykkes med at afkode og støtte de initiativer, som børnene kommer med – initiativer, der ofte retter sig ind i de sociale samspil med de øvrige børn og voksne.

En pædagog fortæller i bogen: »[…] at give sig tid til at sidde på bænken og snakke om flyvemaskiner med Bertram, selvom han siger de samme sætninger igen og igen, indtil vi ligesom kommer videre. […] At finde alle de dér små ting, som er betydningsfulde for det enkelte barn, tænker jeg, er det, der gør, at de føler sig værdsat til at komme trygt videre«.

Med ud­gangs­punkt i den nyeste forskning samt interviews og observationer fra vuggestue og dag­pleje vi­ser de tre forfattere, hvordan betingelserne i pædagogisk praksis udgøres af både det enkelte barn, den samlede gruppe af børn, forældrene, personalet og dagtilbuddets rammer samt ikke mindst de mere overordnede samfundsmæssige betingelser i form af politiske forventninger og krav.

Bogen er skrevet til ledere, pædagoger, medhjælpere, dagplejemødre og pædagogstuderende samt til beslutningstagerne på området, der ønsker at forstå de processer, der danner grundlag for småbørns udvikling og læring.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.