Tidlig indsats i dagtilbud

Tidlig indsats i dagtilbud

380,00 DKK (475,00 DKK inkl. moms)

– Perspektiver på Heckman-kurven

Forfatter: Ditte Bergholdt Asmussen og Camilla Ottsen (red.) År: 2019
Kategorier: , , ISBN: 9788771605662.

Beskrivelse

Over flere år har der været et vedvarende fokus på den betydning,
den tidlige indsats har for børn og unges muligheder på både kort og lang sigt.

Dette fokus skyldes ikke mindst økonomen James J. Heckman, som har lagt navn til en efterhånden berømt illustration, ‘Heckman-kurven’, der kondenserer budskabet om,
at man som samfund bruger sine ressourcer bedst og har størst sandsynlighed for et positivt afkast,
hvis man investerer i de helt små børn.

Det har vakt opmærksomhed både internationalt og i Danmark, at man nu både økonomisk og pædagogisk kan argumentere på baggrund af forskning for, at den tidlige indsats gør en forskel.

Resultaterne af denne viden er imidlertid udeblevet. I Danmark formår vi endnu ikke at leve op til vores egne mål og ambitioner om at bryde den negative sociale arv,
håndtere udsatheder hos børn, før de når skolen,
og på lang sigt skabe lighed i uddannelsessystemet. Men dagsordenen på området er sat, vi skal til det, og vi skal lykkes.

Heckman-Kurven

I denne bog går vi direkte til kilden og bringer den første danske oversættelse af James J. Heckmans centrale artikel ‘Schools, Skills and Synapses’, hvor han udfolder baggrunden for Heckman-kurven.

I bogens yderligere kapitler gives stemme til toneangivende aktører på småbørnsområdet i Danmark, og Heckman-kurven og dens betydning for tidlig indsats i Danmark betragtes ud fra perspektiver på de fagprofessionelles rolle,
faglig ledelse, brugen af data, den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på fremtidens investeringer.

Om serien

Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse.

Ledelsen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt den professionelles læring for øje.

Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige, pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser,
der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis.

Mål Gruppe

Seriens målgruppe er ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.