Ude af sammenhæng

Ude af sammenhæng

232,00 DKK (290,00 DKK inkl. moms)

Om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner.

Beskrivelse

Kært barn har mange navne – og det gælder også børn i udsatte positioner: bimmerbørn, gråzonebørn, sårbare børn, udsatte børn er blot enkelte eksempler. De mange betegnelser illustrerer, hvor vanskeligt det er at definere denne børnegruppe klart – i teorien, i forskningen og i praksis. Også i denne antologi benyttes forskellige betegnelser for denne børnegruppe. Men bidragenes fælles antagelse er, at det ikke mindst er sammenhængene omkring disse børn og barnets position i disse sammenhænge, vi, som professionelle, bør rette opmærksomheden imod. Hvor barnet befinder sig i en udsat position, skal fokus være på sammenhængene omkring barnet i en målrettet social og pædagogisk indsats. Med Ude af sammenhæng ønsker forfatterne at skabe øget fokus på børn i udsatte positioner. Bogen sigte er, at inspirerer og bidrage til en praksis, som ikke alene kan inkludere disse børn bedre, men som også aktivt kan understøtte og befordre det enkelte barns trivsel. Bidragene præsenterer alle viden baseret på forskning, udviklingsarbejde eller en kombination af de to. Ude af sammenhæng henvender sig til pædagoger, socialpædagoger, socialarbejdere og psykologer, der i praksisfeltet arbejder med børn i udsatte positioner, samt til studerende ved de pædagogiske og socialfaglige grund- og videreuddannelser.

Yderligere information

Vægt0.45 kg

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.