Udtryk, musik og drama for pædagoger

Udtryk, musik og drama for pædagoger

95,20 DKK (119,00 DKK inkl. moms)

En række forfattere afsøger de faglige potentialer i liniefaget Udtryk, musik og drama, som er en del af den nye pædagoguddannelse.

Beskrivelse

Udtryk, musik og drama for pædagoger afsøger de faglige potentialer i linjefaget udtryk, musik og drama, der er en del af den nye pædagoguddannelse. Antologiens 5 bidrag er skrevet af fagfolk med relation til undervisning og de forskellige fagområder. Sigtet er at udfolde centrale begreber inden for æstetik, musik og drama, og bidragyderne gennemgår en række tanker og ideer, som kan udvide forståelsen for det skabende arbejdes betydning på det pædagogiske felt. Antologien fokuserer på bl.a. følgende emner: * æstetiske udtryksformer, hvor det æstetiske som begreb indkredses ud fra forskellige synsvinkler * musiksprogets mange facetter og sammenspillets fordele * helhedssansning i musikpædagogikken med konkrete eksempler på musik- og dramaforløb * dramahistorisk oversigt og dramapædagogiske retninger * drama og de nye medier, hvor nye veje for dramafaget i nutidens og fremtidens medie- og videnssamfund skitseres De enkelte bidrag kan læses i sammenhæng eller enkeltvis, idet de hver især udgør et selvstændigt essay. Bogen henvender sig til studerende, pædagoger og andre med interesse for æstetiske udtryksformer, musik og drama.

Yderligere information

Vægt0.4 kg

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.