Værksted natur og teknik for pædagoger

Værksted natur og teknik for pædagoger

95,20 DKK (119,00 DKK inkl. moms)

En række forfattere giver deres bud på de faglige aspekter i pædagoguddannelsens nye liniefag værksted, natur og teknik.

Beskrivelse

I antologien Værksted, natur og teknik for pædagoger opridser fagfolk med relation til undervisning og pædagogisk praksis centrale aspekter af det nye linjefag på pædagoguddannelsen – værksted, natur og teknik. Intentionen er at udfolde centrale begreber som æstetik og æstetiske udtryksformer i samspil med det naturvidenskabelige felt. Bogen består af fire kapitler, der hver især beskriver nogle af de temaer, linjefaget inkluderer. Den opridser nye tanker og ideer, som kan danne forståelse for det skabende arbejdes betydning på det pædagogiske felt. Der fokuseres på bl.a. følgende emner: * æstetiske udtryksformer, hvor det æstetiske begreb indkredses ud fra forskellige synsvinkler * værkstedsfagets pædagogiske udfordringer, den skabende proces belyst i 4 tilstandsformer samt en didaktisk model * faktuel viden om natur og naturfænomener, læreplansperspektivet og en gennemgang af begrebet økologi * linjefagets nye tværfaglige potentiale. Kreative og innovative tendenser i samfundet, kunst og naturvidenskab. De enkelte bidrag kan læses i sammenhæng eller separat, idet de hver især udgør et selvstændigt essay. Bogen henvender sig til studerende, pædagoger eller andre med interesse for æstetiske udtryksformer, værksted, natur og teknik.

COOKIES
Dansk Pædagogisk Forum bruger cookies til at give dig den bedste personlige oplevelse på vores website samt til analytiske formål. Ved at fortsætte antager vi, at du godkender at modtage alle cookies fra hjemmesiden paedagogisk.com. Læs mere her.