Visuel støtte til alle børn – en praktisk guide

Visuel støtte til alle børn

Visuel støtte til alle børn – en praktisk guide

220,00 kr. (275,00 kr. inkl. moms)

Beskrivelse

Visuel støtte til alle børn

– en praktisk guide

Mange pædagoger, lærere og forældre fortæller om udfordringer og svingende trivsel hos de børn, de er sammen med i deres hver­dag. Ofte handler det om generelle udfordringer med eksempelvis koncentration, fleksibilitet og følelsesregulering i alle former for børnegrupper. Fagprofessionelle nævner blandt andet mere struk­tur, forudsigelighed og genkendelighed for børnene som et muligt svar. Men hvordan skaber man struktur og forudsigelighed, når der er 20 børn på stuen eller 28 elever i klassen – alle med forskellige interesser, behov og færdigheder?  Visuel støtte kan hjælpe med at skabe struktur, det kan hjælpe børn med at indlære forskellige færdigheder, og det kan give mere over­skud til læring og udvikling ved at skabe en forudsigelig og kendt ramme. Det kan fx være gennem visuelle timer-ure, piktogrammer, belønningsskemaer eller visuelle redskaber til samtaler.

Denne bog introducerer til, hvad visuel støtte er, og hvordan det kan bruges i praksis. Bogen præsenterer forskellige visuelle støtteredska­ber til brug i almene børnegrupper og giver praktiske eksempler på, hvordan man kan skabe struktur og forudsigelighed for børn og gøre aktiviteter i hverdagen mere genkendelige. Redskaberne kan anven­des i dagtilbud, indskolingen og på mellemtrinnet og er relevante for arbejdet med alle børn – også børn uden diagnoser eller særlige behov.   Bogen henvender sig primært til voksne, der arbejder med børn i alderen 3-12 år. Det være sig pædagoger, lærere, inklusions- eller trivselsvejledere eller andre, der arbejder med børn. Den kan også bruges som inspiration og opslagsværk i den daglige rådgivning for PPR-psykologer, familievejledere eller konsulenter.

Yderligere information

Vægt0,6 kg
 • Forfatter: Signe Søndergaard Baden
 • År: 2023
 • Sidetal: 126
 • Forlag: Dafolo

Relaterede produkter

Login

Registrering

  Registrer dig for at oprette dig som digital abonnent – eller for at se dine seneste ordrer - redigere din leverings- og fakturerings-adresse - eller redigere dit kodeord og kontoinformation.

  Hvis du oplever problemer med at registrere dig, så venligst skriv til
  bogbutik@paedagogiskforum.dk, så opretter vi kontoen for dig.

  Allerede bruger, men glemt dit kodeord?